Beuningen - Den Elt

Perspectief, 't Praothuis

Den Elt 17
6644EA Ewijk
Meer informatie

Dagverzorging 't Praothuis biedt ondersteunende begeleiding die gericht is op bevordering of behoud van zelfredzaamheid met als nevendoel de mantelzorg (veelal familie) te ondersteunen en te ontlasten. Geopend ma t/m vr van 10.00-16.00 uur.

De Reuzepas

Den Elt 17c
6644EA Ewijk

Ouderraad De Reuzepas

Den Elt 17c
6644EA Ewijk

De Bibliotheek Gelderland Zuid
Locatie Ewijk

Den Elt 17a
6644EA Ewijk
I: www.bibliotheekgelderlandzuid.nl

MFA 't Hart

Den Elt 17
6644EA Ewijk

Jongerenvereniging Ewijk Check Out

Den Elt 17
6644EA Ewijk
Postbus 88
6640AB Beuningen

De Driestroom (opvang verzorging gehandicapte kinderen)

Den Elt 17
6644EA Ewijk
I: www.driestroom.nl

Yoga-elle

Den Elt 17
6644EA Ewijk
Ellis Leeters
I: www.yoga-elle.nl

Jeu de Boulesbaan Ewijk

Den Elt 17
6644EA Ewijk

Stichting voor Welzijn, Zorg, Sociaal en Cultureel Werk Beuningen

Den Elt 17b
6644EA Ewijk

Stichting "De Driestroom"

Den Elt 17f
6644EA Ewijk

Stichting Trial Beuningen

Den Elt 17d
6644EA Ewijk

Postzegelvereniging tussen Waal en Maas

Den Elt 17
6644EA Ewijk

Vereniging van Senioren Ewijk Koersbal

Den Elt 17
6644EA Ewijk
T: 0487 522379 (inl. Ger Rutten)